logo patenty                                          

PROFIL-V został zaprojektowany do stosowania w konstrukcjach przeznaczonych pod zabudowę poddaszy płytami gipsowo-kartonowymi.
Jego zastosowanie pozwala na wyeliminowanie pęknięć i rozszczelnień w miejscach łączenia się ze sobą płyt gipsowo-kartonowych, stanowiących płaszczyzny zabudowanych skosów na poddaszach z płaszczyznami sufitów podwieszanych, okładzin sufitowych, okładzin ściennych lub ścian działowych.
W praktyce, pęknięcia i rozszczelnienia powodują utratę szczelności ogniowej. W takim przypadku PROFIL-V pozwala na zastosowanie łatwopalnych materiałów wykończeniowych jak narożniki plastikowe uniwersalne, spoiny akrylowe, taśmy papierowe, siatki tradycyjne.
PROFIL-V wykonany jest z taśmy ocynkowanej o grubości nominalnej 0,55 mm, przez co nie powoduje zrywania wkrętów w przeciwieństwie do powszechnie stosowanych cienkich profili UD30. Zastosowanie PROFILU-V w miejsce CD60 wraz z zawiesiami nie zwiększa kosztów materiałowych. PROFIL-V jest produkowany zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-06-0824/2005. oraz  Norma PN-EN 14195.
Zastosowanie tego profilu pozwala na wykonanie trwałych połączeń pomiędzy płytami stykającymi się ze sobą pod różnymi kątami nachylenia. Systemy V-1,V-2,V-3 z zastosowanym PROFILEM-V wykorzystują ugięcie się płyt w narożnikach, co redukuje naprężenia wewnątrz konstrukcji, a przede wszystkim nie wprowadza żadnych dodatkowych naprężeń (w przeciwieństwie do tradycyjnie modyfikowanych profili UD30). W przypadku poddaszy, łączone ze sobą płaszczyzny nachylone są względem siebie pod kątami wynoszącymi najczęściej od 30° do 55°. Z tego powodu dłuższa półka PROFILU-V jest nachylona pod kątem 45° i w łatwy sposób można modyfikować jej kąt nachylenia poprzez dogięcie jej do środnika lub odgięcie jej na zewnątrz.

 

Dzięki swojemu kształtowi PROFIL-V mocowany jest (poprzez środnik) do profili CD 60 stanowiących konstrukcję pierwszej płaszczyzny zabudowy poddasza. Rozstaw mocujących go łączników mechanicznych nie może być większy niż 600 mm. Do jego dłuższej zagiętej półki są przykręcane końce płyt gipsowo-kartonowych stanowiące drugą płaszczyznę zabudowy. Rozstaw wkrętów mocujących te płyty nie może przekraczać 250 mm. Takie połączenie charakteryzuje się dużą sztywnością i pozwala na wykończenie styku płyt przez zastosowanie zbrojącej taśmy papierowej, która jest wtapiana w masę szpachlową naniesioną w dane naroże. Po wyschnięciu naniesionej masy taśma zbrojąca jest zaszpachlowywana. Do wklejania i szpachlowania tych połączeń zalecana jest masa z gipsu szpachlowego Standard lub gotowa masa szpachlowa.
Zastosowanie PROFILU-V w montażu okładzin poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych pozwala na precyzyjne wytyczanie zabudowywanych płaszczyzn co znacznie ułatwia i przyśpiesza prace wykonywane przez monterów systemów suchej zabudowy oraz daje satysfakcję z dobrej jakości wykonanych prac zarówno inwestorom jak i wykonawcom.